Kimliğimize derinden işlemiş olan Legrand'ın KSS projeleri, Grup için değer yaratmada önemli bir yere sahip.
Benoît Coquart / Legrand CEO

Karşılaştığı tüm çevresel, toplumsal ve teknolojik zorluklara rağmen, elektrik ve dijital bina altyapıları konusunda küresel çapta bir uzman olan Legrand, herkesin elektriği sürdürülebilir bir şekilde kullanmasını sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu da kullanıcılar, toplum, çalışanlar ve çevre için benimsediği ilerleme yaklaşımının bir parçasıdır.

İŞİMİZE ENTEGRE ETTİĞİMİZ BİR KSS STRATEJİSİ

Legrand’ın KSS stratejisi, Grubun işleri, stratejisi ve karşılaştığı küresel zorlukların kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu zorluklar grubu her gün biraz daha gelişmeye yönlendirmektedir. Bu nedenle KSS, Legrand’ın faaliyetlerine tamamen entegre edilmiştir. Bu yaklaşım aynı zamanda tüm organizasyonu kapsamaktadır: Grubun her ortağı ve girişimi, KSS stratejisinde pay sahibidir ve bu stratejinin uygulanmasına yardımcı olmaktadır.

4 ODAK NOKTASI

10 ÖNCELİKLİ KONU

Legrand karşılaştığı her KSS zorluğunda, sorunu fırsata dönüştürmeyi, riski kontrol etmeyi ve bu zorlukların üstesinden gelen çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu durum hem Grup hem de elektrik sektörü için bir bütün olarak dinamik bir gelişim ve performans sağlamaktadır.

2014 yılında Grup, paydaşlarının beklentileri ve stratejik hedefleri üzerine yaptığı analizin sonucunda, Sosyal Sorumluluğunun temelini oluşturan 10 öncelikli KSS hedefi belirlemiştir.

KULLANICILAR

1.Sürdürülebilir çözümler üretmek

2.Elektrik sektörüne liderlik etmek

TOPLUM

3.Etik davranmak

4.Satın alımların sorumlu bir şekilde yapılmasını sağlamak

5.Herkesin elektriğe erişimini sağlamak

ÇALIŞANLAR

6.İnsan haklarına saygı

7.İşte güvenliği ve sağlığı garanti altına almak

8.Becerileri geliştirmek ve çeşitliliği teşvik etmek

ÇEVRE

9.Grubun çevresel izlerini azaltmak

10. Döngüsel ekonomi için yenilikler geliştirmek

FİNANSAL OLMAYAN SONUÇLAR

Aşağıda KSS yol haritası ilerleyişinin yanı sıra Legrand Grubu' nun KSS çalışmalarının başarısını ölçmek için hazırladığı kilit göstergeleri ve ekstra finansal performans raporunu da bulabilirsiniz:

Extra Financial Results 2015

Extra Financial Results 2016

Legrand 2016 Integrated Report

2019 – 2021 İÇİN YOL HARİTASI

Sözü edilen 10 KSS başlığının ardından Legrand, 2019 – 2021 dönemi için de öncelikler belirlemiştir. Bu öncelikler KSS yol haritasının odak noktalarını oluşturmaktadır.
2014-2018 yol haritası, Grubun bu süreçte kendisi için belirlediği 21 önceliği temsil etmektedir. Belirlenen her öncelik, Grubun KSS performansını izlemek için kullanılacak göstergeler ile birlikte gelmektedir. Legrand, gösterge değerlerini bir tablo halinde yayınlayarak performansı hakkında yıllık verileri paylaşmayı taahhüt etmektedir.

2019 – 2021 Yol Haritasını Keşfedin

Twitter Akışı

LegrandTR DMX3 ailesinin yeni üyesi DMX3 1600, 800A’den 1600A’e kadar akım seviyesi, 50kA kesme kapasitesi ile ihtiyaçlarınıza en uygun ve ekonomik çözümü sağlıyor. pic.twitter.com/aoSflV4sSh
LegrandTR Türkiye’de üretilen P17 endüstriyel fiş prizler iç ve dış ortamlarda kullanım kolaylığı sağlayan eksiksiz bir seridir. pic.twitter.com/64uNv5Vung

Adres

Adres:
Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü Emek Mah. Ordu Cad. NO: 51
34785 Sancaktepe-İstanbul
Tel:
+(90) 212 368 28 00
Teknik Destek
444 65 47
Fax:
+(90) 216 621 92 31
E-Mail:
Website:
www.legrand.com.tr

Hakkımızda

Merkezi Fransa’da bulunan Legrand, bina, elektrik ve dijital altyapıları için ürün ve sistemler konusunda uzmandır. 180 ülkeyi kapsayan ticari faaliyetleri, 36 binden fazla çalışanı ve yaklaşık 230 bin farklı ürün referansına sahip Legrand Grubu’ un konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için komple sistem çözümleri bulunmaktadır. Konutlar, ticari ve endüstriyel yapılar için trafo, şalt ürünleri, dağıtım panoları, kesintisiz güç kaynağı, kablo taşıma sistemleri, anahtar priz, ev otomasyon sistemleri, acil durum aydınlatma ürünleri, yapısal kablolama ve aydınlatma kontrol sistemlerine kadar uçtan uca komple sistemler sunmaktadır.

Bilgi Toplumu Hizmetleri